Produktet
Trajnimet
Galeria
Perfaqesit
kontakti

Poligoni i Shenjëtarisë "KATANA"

Shooting Range "KATANA"

Trajnime për armë - me viaska, pa viaska. Armë të shkurtë dhe të gjatë.

Trajnime për pistoletë - 250 €

NDIHMA E PARË,

LIGJI PËR ARMËT DHE VEPRAT PENALE ME ARMË TË ZJARRIT,

KATËR RREGULLAT KRYESORE,

NDARJA E ARMËVE TË ZJARRIT, pistoleta - revolveri,

PËRDORIMI I MUNICIONIT PËRKATËS,

GJASHTË (6) KOMPONENTËT KRYESORE TË QITJES SË PËRPIKTË,

GABIMET E SHPESHTA TË BËRA NGA QITËSI,

ANALIZA E QITJES,

EVITIMI I NGECJEVE,

NDIHMA E PARË,

LIGJI PËR ARMËT DHE VEPRAT PENALE ME ARMË TË ZJARRIT,

KATËR RREGULLAT KRYESORE,

NDARJA E ARMËVE TË ZJARRIT, saçmore - viaskore

MEKANIZMI I SHKREPJES DHE RIMBUSHJES,

PËRDORIMI I MUNICIONIT PËRKATËS,

GJASHTË (6) KOMPONENTËT KRYESORE TË QITJES SË PËRPIKTË,

GABIMET E SHPESHTA TË BËRA NGA QITËSI,

ANALIZA E QITJES,

EVITIMI I NGECJEVE,

Trajnime për pushkë saçmore dhe viaskore - 80 € (saçmore) dhe 110 € (vjaskore)

Mbrapa