Home
Produktet
Trajnimet
Galeria
Perfaqesit
kontakti

Poligoni i Shenjëtarisë "KATANA"

Shooting Range "KATANA"

Trajnime TPG.

Trajnime për TPG - 697 €

Legjislacioni për TPG,

Ligji për sigurinë e komunikacionit rrugor,

DETYRAT NË RAST AKSIDENTIT TË KOMUNIKACIONIT,

LIGJI PËR ARMËT DHE VEPRAT PENALE ME ARMË TË ZJARRIT,

Kodi Penal i Kosovës,

Ndihma e parë,

NJOHURI TEORIKE PËR ARMËT,

NDARJA E ARMËVE,

MUNICIONI,

GJASHTË KOMPONENTET KRYESORE TË QITJES SË PËRPIKTË,

GJASHTË (6) KOMPONENTËT KRYESORE TË QITJES SË PËRPIKTË,

GABIMET E SHPESHTA TË BËRA NGA QITËSI,

ANALIZA E QITJES,

EVITIMI I NGECJEVE,

Detyrat dhe përgjegjësitë në TPG,

VLERËSIMI I KËRCËNIMEVE DHE MENAXHIMI I RISKUT,

AFTËSITË ZBULUESE DHE PARANDALIMI I ZBULIMIT (zbatohet në praktikë),

INCIDENTET DHE DILEMAT NË TPG,

VEPRIMET KUNDËR PRITËS,

PLANIFIKIMI OPERACIONAL DHE PëRZGJEDHJA E RRUGëTIMIT Të SIGURT,

Procedurat e kërkimit/bastisjes

Përzgjedhja e automjetit dhe itinerarit të sigurt

,Ngarkesa e TPG-së,

Zbatimi i rregullave dhe procedurave ligjore, sipas karakteristikave të ngarkesës.

Qendra e kontrollit dhe funksionimi i saj,

Përdorimi i forcës,

Teknikat e shoqërimit (stërvitjet në të ecur) në TPG,

Ngjarjet, vendet dhe hapësirat e ndryshme, nëpër të cilat duhet të kryhet shoqërimi më këmbë

Opsionet e veprimit të OMA sipas kërcënimit

Përdorimi i pajisjeve personale mbrojtëse dhe pajisjeve tjera, gjatë shoqërimit më këmbë

Teknikat e shoqërimit (stërvitjet me automjet) në TPG,  

Mbrapa