Produktet
Trajnimet
Galeria
Perfaqesit
kontakti

Poligoni i Shenjëtarisë "KATANA"

Shooting Range "KATANA"

Trajnime për roje fizike

Trajnime për roje fizike - 30 €

Mbrapa

Njohuritë themelore mbi Ligjin për Sigurimin Fizik,

LIGJI PËR MBROJTJE KUNDËR ZJARRIT,

PAJISJET E SHËRBIMIT TË SIGURIMIT FIZIK,

NDIHMA E PARË,

SHKATHTËSITË MBROJTËSE LUFTARAKE DHE PËRDORIMI I FORCËS,