Trajnimet

Perfaqesit
kontakti

Parimet e përgjithshme për sigurimin e vendqëndrimit,

Kontrolli/inspektimi i ndërtesës,

Renditja (pozicionimi) i ekipit të mbrojtjes së afërt gjatë sigurimit të vendqëndrimit,

Zgjedhja e restorantit, e hotelit,

Pozicionimi,

Kontrolli i qasjes,

Ekipet e mbrojtjes së afërt,

Rregullat kryesore të ekipit të OMA,

Opsionet e veprimit të OMA sipas kërcënimit,

Procedurat standarde të punës para nisjes,

Pozicionet e OMA në formacionin “diamant”,

Formacioni me një truproje,

Formacioni me dy truproje,

Formacioni me tre truproje,

Formacioni me katër truproje,

Formacioni me pesë truprojë,

Formacioni me gjashtë truprojë,

Formacioni me shtatë Truprojë,

Formacioni me tetë Truproje,

Formacionet me pesë OMA forma e hapur “V”,

Formacioni “ipsilon” dhe lëvizjet e OMA,

Lëvizja në mes dy ndërtesave, nëpër korridore, apo rrugica,

Lëvizjet nëpër shkallët lëvizëse,

Lëvizjet nëpër shkallë,

Lëvizjet me ashensor,

Lëvizjet “cik-cak” (plotësimi i pozicioneve),

  

Poligoni i Shenjëtarisë "KATANA"

Shooting Range "KATANA"

Trajnime OMA.

Trajnime për OMA - 1099 €

Mbrapa